نویسنده = حمید امیرنژاد
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-16

نازی حیدری ظهیری؛ حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی