نویسنده = علی اصغر میرک زاده
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 45-62

سارا حاجی علیانی؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی


2. بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1-18

طاهره ملکی؛ مهنا شاهمرادی؛ علی اصغر میرک زاده؛ الهام نجفی کاکاوند؛ جیران چام چام