نویسنده = محمد چیذری
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 57-74

عادله اسمعیلی دستجردی؛ محمد چیذری؛ محمود متوسلی؛ حسن صدیقی