نویسنده = سمیرا محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 13-31

سمیرا محمودی؛ سمیه جنگ چی کاشانی؛ مجید یاسوری