نویسنده = فرشید اشراقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 31-43

نازنین یوسفیان؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


2. تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 78-89

فرشید اشراقی؛ نازنین یوسفیان؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی


3. تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-10

سیده محدثه ضیایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی