نویسنده = رویا اشراقی سامانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 57-65

طیبه صیده؛ رویا اشراقی سامانی


2. تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 1-12

رویا اشراقی سامانی؛ طیبه چراغی