نویسنده = علیرضا پورسعید
تعداد مقالات: 1
1. آسیب پذیری اقتصادی خانوارهای روستایی از پدیده خشکسالی در استان ایلام

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 57-66

علیرضا پورسعید؛ زهرا گلشنی