نویسنده = سمیره صی محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 1-13

سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ مهسا سعدوندی


2. عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 63-72

مهسا سعدوندی؛ سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی