نویسنده = فاطمه قربانی پیرعلیدهی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان

دوره 4، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 19-33

محمد کریم معتمد؛ طراوت عارف عشقی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


2. بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 1-13

سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ مهسا سعدوندی


3. عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 63-72

مهسا سعدوندی؛ سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی