نویسنده = محمد قربانی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر

دوره 3، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 49-63

هومن منصوری؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال