نویسنده = طیبه صیده
تعداد مقالات: 1
1. نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 57-65

طیبه صیده؛ رویا اشراقی سامانی