کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 3
2. نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 57-65

طیبه صیده؛ رویا اشراقی سامانی