کلیدواژه‌ها = رشد بخش کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات برق‌رسانی به روستاها بر رشد بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 31-41

هانیه یوسفی متقاعد؛ سید یعقوب زراعت کیش


2. تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 43-56

طاهره آهنی؛ احمد علی رضایی؛ محمد بخشوده