کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 31-38

سیده بصیره سعیدی؛ حامد قادرزاده؛ نسیبه زارعی


2. تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-10

سیده محدثه ضیایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی