کلیدواژه‌ها = ضریب همبستگی پیرسون
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-10

سیده محدثه ضیایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی