کلیدواژه‌ها = شهرستان ارومیه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 81-100

شهرام محمد زاده؛ حسین رضایی؛ اعظم رضایی