کلیدواژه‌ها = درآمد نفت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 31-38

سیده بصیره سعیدی؛ حامد قادرزاده؛ نسیبه زارعی