کلیدواژه‌ها = روش الگوی خود توضیح برداری با وقفه گسترده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 31-38

سیده بصیره سعیدی؛ حامد قادرزاده؛ نسیبه زارعی