کلیدواژه‌ها = تمایل جوانان
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 63-72

مهسا سعدوندی؛ سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی