کلیدواژه‌ها = مدلسازی معادله‌ی ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 1-13

سمیره صی محمدی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ مهسا سعدوندی