کلیدواژه‌ها = سازمان جهاد کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1395، صفحه 11-26

روشنک روشن‌میدان؛ سید جمال فرج‌الله حسینی؛ سحر دهیوری