راهنمای نویسندگان

پژوهشگر گرامی؛

شرایط پذیرش اولیه مقاله از سوی هیئت تحریریه  نشریه "پژوهش‌های اقتصاد روستا" رعایت دقیق موارد زیر بوده و در صورت برخورداری از این موارد امکان بررسی مقاله شما از سوی داوران میسر می‌شود.

I-   ساختار کلی مقالات

الف- صفحه اول

-     عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد). نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده (گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص. نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده (گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

ب‌-     صفحه دوم:

-     عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر 200 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 5 واژه).

ج‌-      صفحه سوم تا انتهای مقاله

-         بدنه اصلی مقاله به‌صورت شماره‌گذاری شده و به ترتیب زیر باشد:

1- مقدمه و بررسی منابع: شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال‌های پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارائه شوند. در بررسی منابع ارائه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به‌گونه‌ای که پشتیبانی‌کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد.

2-  مواد و روش‌ها: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.

3- نتیجه‌گیری کلی: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارائه شوند).

4-منابع مورداستفاده: ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می‌شود. طرز نوشتن ارجاع در متن بر اساس زیر خواهد بود. به‌این‌ترتیب که فهرست منابع مورداستفاده برحسب حروف الفبای انگلیسی تنظیم گردد و سپس منبع موردنظر که مطلب به آن ارجاع داده می‌شوند، در پایان جمله در داخل پرانتز به لاتین درج شود. تمامی منابع مورد استفاده فارسی در مقاله باید با دقت و با توجه به مشخصات ذکرشده آن مقاله در مجله مربوطه، به انگلیسی برگردانده شوند.‌ مراجعی که دو نویسنده دارند، هر دو اسم و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس‌ازآن "et al.," و سال استفاده می‌شود.

فهرست منابع مورداستفاده در آخر به‌صورت پیوسته تنظیم می­گردد. منابع مورداستفاده برحسب حروف الفبای انگلیسی نام خانوادگی نگارنده (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) تنظیم می­شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرارگرفته باشد، ترتیب درج آن‌ها برحسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد. درصورتی‌که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای انگلیسی نام نگارندگان بعدی مرتب می­شوند. در مورد مقاله به ترتیب نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحه مقاله (تمامی موارد مذکور به انگلیسی) خواهد آمد. در مورد کتاب به ترتیب نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، ‌شماره جلد، نام ناشر، ‌محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب (به انگلیسی) خواهد آمد. در مورد مقاله یا کتاب­هایی که بیش از یک نفر نویسنده دارند به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم اولین نویسنده و سپس اول اسم دومین و ... نویسنده و پس‌ازآن نام خانوادگی آن­ها (به انگلیسی) ذکر می‌گردد.

در مورد مقاله‌ای که از یک مجموعه استخراج‌شده است، بعد از ذکر نام نگارنده (گان) و سال انتشار کتاب عنوان مقاله نوشته می­شود و پس از قرار دادن یک نقطه و حرف "pp" شماره صفحه­های آغاز و پایان آن قسمت با خط فاصله میان این دو، یک نقطه گذاشته می­شود. سپس با نوشتن عبارت "in" و گذاشتن دونقطه، نام ویراستار (ان) کتاب، عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر و محل چاپ خواهد آمد (به انگلیسی).

در مورد مراجعی که نویسنده آن مشخص نیست به‌جای نام نگارنده کلمه "Anonymous"  ذکر خواهد شد.

مجدداً تأکید می‌گردد تمامی منابع فارسی مورداستفاده چه در متن مقاله و چه در انتهای آن باید به انگلیسی درج شوند و سال شمسی به سال میلادی تبدیل شود. مثال: (Amini et al., 2001).

  • صفحه آخر:

-         عنوان، چکیده و کلیدواژه‌های انگلیسی

-              مشخصات نویسندگان (نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده (گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه"Corresponding Author" نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک) به انگلیسی.

II- دستورالعمل نگارش

-       مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2003، در کاغذ A4 با حاشیه­ از هر طرف 3 سانتی‌متر، حداکثر در 20 صفحه (از ابتدای صفحه دوم -عنوان و چکیده فارسی- تا انتهای منابع بدون در نظر گرفتن ضمایم و چکیده انگلیسی) با فاصله خطوط Single تایپ شود.

-       نمونه منبع نویسی درون‌متنی: مزیت رقابتی عبارت است ارزش‌های قابل‌ارائه شرکت برای مشتریان. پورتر (Porter, 1986)، مزیت رقابتی را به معنای ارزش‌های قابل‌ارائه شرکت برای مشتریان می‌داند.

-       اسامی نویسندگان خارجی و ایرانی به لاتین نوشته‌شده و از زیرنویس کردن خودداری نمایید.

-       سال شمسی تبدیل به سال میلادی گردد و در متن و انتها آورده شود.

-       فهرست منابعانتهای مقاله، لاتین و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی منظم شود (نیازی به شماره­گذاری نیست).

-       اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی هر یک باید به‌طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند. اشکال و نمودارها نباید به‌صورت تصویر باشند و در غیر این صورت تصویر باید سیاه‌وسفید و با وضوح‌بالا باشد. شرح موجود در جداول و نمودارها علاوه بر فارسی، باید به انگلیسی نیز برگردانده شده و در پایین شرح فارسی قرار گیرد. کلیه اعداد موجود در جداول باید به زبان انگلیسی باشند.

کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم B Zar و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله به فارسی

پررنگ (Bold)

B Zar 13

عنوان فارسی جدول یا نمودار

پررنگ (Bold)

B Zar 11

عنوان مقاله به انگلیسی

پررنگ (Bold)

Times 12

عنوان لاتین جدول یا نمودارها

پررنگ (Bold)

Times 10

اسامی نویسندگان

معمولی (Regular)

B Zar 11

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

B Zar 11

چکیده فارسی

پررنگ (Bold)

B Zar 11

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی (Regular)

Times 10

واژه‌های کلیدی

معمولی (Regular)

B Zar 11

منابع

معمولی (Regular)

Times 11

متن فارسی

معمولی (Regular)

B Zar 13

چکیده لاتین

معمولی (Regular)

Times 11

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

12 B Zar

زیرنویس‌های فارسی

معمولی (Regular)

B Zar 10

اختصارها یا کلمات لاتین درون‌متن مقاله

معمولی (Regular)

11 Times

زیرنویس‌های لاتین

معمولی (Regular)

Times 10

نکات مهم

  1. مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به‌صورت هم‌زمان ارسال‌شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.
  2. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌پذیر نیست.
  3. در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح‌شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام‌شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.
  4. در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، از تغییر ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسنده (گان) جداً خودداری شود.
  5. نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصلاحات موردنظر داوران توسط نویسنده (گان) و تأیید دفتر نشریه صادر می‌شود.
  6. دریافت مقاله صرفاً از طریق پست الکترونیکی rureconres@gmail.comیا rureconres@kiau.ac.ir انجام می‌شود. در صورتی پس از 10 روز کد مقاله به آدرس پست الکترونیکی نویسنده ارسال‌کننده مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر مجله پیگیری نمایید.
  7. در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال‌کننده مقاله به دفتر نشریه نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.
  8. فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله­ها، آزاد است.

فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد روستا