پژوهش‌های اقتصاد روستا (RURALECO) - پرسش‌های متداول