اصول اخلاقی انتشار مقاله

آیین نامه اخلاق انتشاراتی

 "دو فصلنامه پژوهش های اقتصاد روستا"

 1. هرگونه کار علمی منتشرشده باید در زمینه­ تخصصی نویسنده (گان) بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استانداردهای تحقیق آماده شده باشد.
 2. پژوهش های ارائه شده بایستی پژوهش اصیل (Original research) نویسنده (گان) ارائه کننده بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در پژوهش آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
 3. مسئولیت صحت و دقت محتوای هر گونه پژوهشی بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای آن پژوهش اطمینان حاصل کنند.
 4. پژوهشگر در تعریف، اجرا و همچنین گزارش پژوهش، نسبت به منافع ذینفعان (خویشتن، صاحبان و سرمایه گذاران پژوهش، آزمودنیها، جامعه ی علمی و دیگر محققان، مخاطبان، کاربران و استفاده کنندگان، همکاران تحقیق، مردم، جامعه و سازمان) مسئول است.
 5. مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و طرح های پژوهشی، متعلق به دانشگاهی است که پایان نامه یا طرح پژوهشی در آنجا تدوین و انجام شده است. بنابراین کلیه مقالات مستخرج از این پایان نامه ها و طرح ها باید با نام دانشگاه مربوطه انتشار یابند.
 6. نویسندگان مجاز به ارسال همزمان یک مقاله جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله ی چاپی یا الکترونیکی نمی باشند.
 7. نویسندگان حق ارسال مجدد (Duplicate submission) یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

الف- چنانچه نتایج یک پژوهش به صورت خلاصه در مجموعه مقالات یک کنفرانس علمی به چاپ رسیده باشد، ارسال آن جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک مجله بلامانع است.

 1. نویسندگان مجاز به انتشار همپوشان (Overlapping publication) نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله ای به عنوان جدید است.
 2. نویسندگان مجاز به انتشار تکه ای (Partial publication) نمی باشد، یعنی در صورتی که نتایج یک پژوهش در یک مقاله به صورت یکپارچه قابل انتشار باشد نویسنده مجاز نیست آن نتایج را در چند بخش جداگانه و در چند مقاله مستقل به چاپ برساند.
 3. نویسندگان موظفند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی (Citation) دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود. بازگفت (Paraphrasing) به صورت به کاربردن مترادف کلمات، تغییر ساختار جملات، تبدیل از معلوم به مجهول و برعکس، تغییر اجزای کلام می باشند که در این صورت نیز حتماً منبع آن ذکر گردد.
 4. نویسنده مسئول مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن "مؤلف افتخاری (Gift authorship)" و حذف "مؤلف واقعی (Ghost authorship)" خودداری شود.
 5. نویسنده مسئول موظف است از اینکه همه نویسندگان ، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در تحقیق به توافق رسیده اند، اطمینان حاصل کند.
 6. ارسال مقاله به یک مجله جهت چاپ به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله (یا هر گونه کار پژوهشی) را جلب کرده و تمامی پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده اند.
 7. نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در پژوهش خود شوند مقام مسئول را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا کار تحقیقی خود را بازپس گیرند.
 8. نویسندگان مجاز نیستند استفاده خلاف واقعیت از عناوینی مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانشیار، استادیار و .... در آثار پژوهشی خود داشته باشند.
 9. نویسندگان ملزم می باشد که از واژه های متناسب با کار انجام شده نظیر ترجمه، تألیف، تصنیف و تحقیق استفاده نمایند.
 10. از نویسندگان انتظار می رود حداقل تا یکسال پس از اتمام کار تحقیقی خود، نمونه ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه گزارش را جهت پاسخ گویی به انتقادات و سوالات احتمالی خوانندگان حفظ کنند.
 11. هر گونه خطری که به واسطه تحقیق، متوجه انسان ها و یا محیط زیست می شود، بایستی به صورت شفاف ذکر شده باشد.
 12. نویسندگان موظف به احتراز از رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی (Research and publication misconduct) به شرح زیر می باشند
 • جعل داده ها (Fabrication): عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده ها یا نتیجه های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثالهایی از این تخلف است.
 • تحریف داده ها (Falsification)
 • عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع اوری داده ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود (Juicy quotes) تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.
 • استفاده از نرم افزارهای مختلف برای ایجاد تغییرهای غیرواقعی مورد نظر در شکل ها یا نمودارها
 • دست کاری شرایط آزمایشگاه برای رسیدن به نتیجه های دلخواه
 • سرقت علمی (Plagiarism): 
 • شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه ها، شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.
 • ترجمه  ی کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذی  ربط و معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی
 •  برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند ترجمه یک مقاله از زبان دیگر به فارسی و چاپ آن در مجلات علمی داخلی.
 • سرقت علمی از خود  (Self Plagiarism): نوعی از سرقت علمی در نظر گرفته می شود و به عنوان ارائه نامناسب از اطلاعات منتشرشده خود به عنوان ایده ای جدید، اصلی و یا استفاده از قسمتی از مقاله منتشرشده قبلی خود تعریف شده است.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
 • اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها
 •  دادن اطلاعات پایان نامه دانشجوی در حال دفاع یا فارغ التحصیل توسط استاد(ان) راهنما یا مشاور به دیگران و چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا انتشار آن بصورت پایان نامه افراد دیگر)
 •  مصادره یا سوء استفاده از ایده ها یا اطلاعات یک اثر تحت داوری توسط سردبیران و داوران این آثار که برای مجلات، کنفرانس ها و .... ارسال شده است
 •  انتشار نتایج طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در قالب کتاب، مقاله و ..... بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این دست پژوهش

‌أ.       عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه (درستی/ نادرستی) به عنوان شخص مسئول.

 •  منفعت طلبی
 •  انجام کار پژوهشی توسط اشخاص یا شرکت ها در ازای دریافت هزینه و مدرک سازی
 •  خرید و فروش آثار پژوهشی (مقالات، پایان نامه و ...) به نحوی که خریدار، تحقیق را به نام خود بعنوان پژوهشگر یا پدیدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.
 • ضبط، خرید، فروش وسوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجازه