پژوهش‌های اقتصاد روستا (RURALECO) - اصول اخلاقی انتشار مقاله