نویسنده = سمیه جنگ چی کاشانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانه ‏ای در استان قزوین

دوره 3، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 33-48

سحر حبیب زاده شجاعی؛ سمیه جنگ چی کاشانی


2. بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 13-31

سمیرا محمودی؛ سمیه جنگ چی کاشانی؛ مجید یاسوری