نویسنده = سحر حبیب زاده شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانه ‏ای در استان قزوین

دوره 3، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 33-48

سحر حبیب زاده شجاعی؛ سمیه جنگ چی کاشانی