ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مدرس دانشگاه پیام نور

2 هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی قابلیت­های طبیعت­گردی و کارکرد آن در توسعه دهستان لفور از توابع شهرستان سوادکوه می­پردازد. جامعه آماری دو گروه گردشگران ورودی به دهستان لفور (430 خانوار) و دست اندرکاران گردشگری استان مازندران (12 نفر) می­باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد عدم ماندگاری گردشگر و نبود مراکز اقامتی و همچنین وجود قطب­های عمده گردشگری در فاصله نزدیک عامل اصلی اثرگذاری کم گردشگری بر توسعه اقتصادی دهستان بوده و از سویی دیگر وجود جاذبه­های اکوتوریستی نظیر سد­البرز و دامنه­های کوه­البرز بیشترین نقش را در توسعه آتی گردشگری دهستان ایفا خواهد نمود. اولویت­بندی راهبردهای توسعه گردشگری در این محدوده مشخص کرد که اجرای طرح­های نمونه توسعه گردشگری گزو سد البرز و طرح­های مربوط به حفظ اکوسیستم منطقه ، اطلاع رسانی و افزایش جاذبه­های انسانی بهترین راه­حل­ها برای رونق گردشگری می­باشد که به دسترسی تعداد بیشتری از گردشگران با ماندگاری بیشتر منجر شده و در آینده ای نزدیک دهستان لفور به یک قطب گردشگری ملی تبدیل می­شود.

کلیدواژه‌ها