نمایه نویسندگان

آ

 • آهنی، طاهره تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

ا

 • احمدپور برازجانی، محمود بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 52-64]
 • اسکندری، آذر بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 52-64]
 • اسمعیلی، فضل الله بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی (مورد: مطالعه: روستای توشن‌، شهرستان گرگان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 67-81]
 • اسمعیلی، فضل اله سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) و GIS [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 77-90]
 • اسمعیلی دستجردی، عادله رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]
 • اشراقی، فرشید تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • اشراقی، فرشید تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 78-89]
 • اشراقی، فرشید بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 31-43]
 • اشراقی سامانی، رویا تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 1-12]
 • اشراقی سامانی، رویا نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 57-65]
 • اکبری، احمد کارایی مصرف آب و عوامل اثرگذار بر عملکرد محصولات گلخانه‌ای روستای امان‌آباد مبتنی بر رویکرد مدل مازاد مبنا (SBM) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • امیری، احسان تحلیل ارتباط پس‌انداز روستاییان و عرضه اعتبارات روستایی (مطالعه موردی پست بانک ایران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • امیرنژاد، حمید نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • امینی، مسلم عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • امینی سابق، زین‌العابدین طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]

ب

 • بارانی، نادر بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی مصرف اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در شهرستان هیرمند [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 52-64]
 • بخشوده، محمد تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • بخشوده، محمد بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار: مطالعه موردی تعاونی های زنان روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 39-50]
 • بخشوده، محمد عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • برقی، حمید نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ‌توسعه پایدار کشاورزی (‌مطالعه موردی شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • بنی اسدی، مصطفی بررسی اثر سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-87]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید تحلیل استراتژیک جلب مشارکت روستاییان در سیستم‌های آبیاری پیشرفته از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با بهره‌گیری از روش ترکیبی SWOT- ANP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سنقر) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 89-107]
 • پورسعید، علیرضا آسیب پذیری اقتصادی خانوارهای روستایی از پدیده خشکسالی در استان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 57-66]

ث

 • ثمری، داود تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 15-36]
 • ثمری، داود ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 45-56]
 • ثمری، داوود نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]

ج

 • جعفری، مهدی کارایی مصرف آب و عوامل اثرگذار بر عملکرد محصولات گلخانه‌ای روستای امان‌آباد مبتنی بر رویکرد مدل مازاد مبنا (SBM) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • جعفری لیسار، نسیم بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-102]
 • جلالیان، حمید امکان‎سنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطان‎آباد شهرستان خوشاب) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 15-32]
 • جنگ چی کاشانی، سمیه بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-31]
 • جنگ چی کاشانی، سمیه بررسی عوامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانه ‏ای در استان قزوین [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 33-48]
 • جولایی، رامتین بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-102]

چ

 • چام چام، جیران بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • چیذری، محمد رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]
 • چراغی، طیبه تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 1-12]

ح

 • حاجی علیانی، سارا چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-62]
 • حبیب زاده شجاعی، سحر بررسی عوامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانه ‏ای در استان قزوین [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 33-48]
 • حیدری ساربان، وکیل نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهرک صنعتی 2 اردبیل) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 19-30]
 • حیدری ظهیری، نازی نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • حسین زاده، اکبر نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 1-10]
 • حسینی یکانی، سید علی نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • حمداللهی، علیرضا ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 83-100]

خ

 • خدابخشی هفشجانی، نسرین طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]
 • خداداد، مهدی سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) و GIS [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 77-90]
 • خداداد، مهدی بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی (مورد: مطالعه: روستای توشن‌، شهرستان گرگان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 67-81]
 • خداداد، مهدی ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 51-62]
 • خدادادی حسینی، سید مهدی ارزیابی تنوع درآمدی روستاییان شهرستان زابل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]
 • خیری، شقایق راهکارهای توسعه استخرهای پرورش ماهیان سردآبی از دیدگاه پرورش‌دهندگان در مناطق روستایی زنجان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-68]
 • خطیب سمنانی، محمدعلی ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 83-100]
 • خوانساری اسدآبادی، مهناز ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 45-56]

د

 • دهداری، سمیه بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]
 • دهیوری، سحر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • دیوسالار، اسدالله ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 51-62]

ر

 • راعی، سمانه کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-40]
 • رحیمی بدر، بیتا نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • رستگاری، حمید سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان: کاربرد تاکسونومی عددی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 1-17]
 • رضایی، احمد علی تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • رضایی، اعظم تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 81-100]
 • رضایی، حسین تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 81-100]
 • رنجبر، نجمه تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 15-36]
 • روستا، کورش بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 65-76]
 • روشن‌میدان، روشنک شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]

ز

 • زارعی، نسیبه بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-38]
 • زراعت کیش، سید یعقوب بررسی اثرات برق‌رسانی به روستاها بر رشد بخش کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]
 • زرافشانی، کیومرث تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-28]

س

 • ساده، احسان طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]
 • سالارپور، ماشاالله ارزیابی تنوع درآمدی روستاییان شهرستان زابل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]
 • سالک، میترا نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی: روستای اُشتبین) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • سعیدی، سیده بصیره بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-38]
 • سعدالهی، پوریا بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 65-76]
 • سعدوندی، مهسا عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-72]
 • سعدوندی، مهسا بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 1-13]
 • سلطان‎آبادی، ملیحه امکان‎سنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطان‎آباد شهرستان خوشاب) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 15-32]
 • سهرابی، نسرین نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 1-10]

ش

 • شاهمرادی، مهنا بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 78-89]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 31-43]
 • شرفی، لیلا تحلیل استراتژیک جلب مشارکت روستاییان در سیستم‌های آبیاری پیشرفته از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با بهره‌گیری از روش ترکیبی SWOT- ANP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سنقر) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 89-107]
 • شهرکی، جواد کارایی مصرف آب و عوامل اثرگذار بر عملکرد محصولات گلخانه‌ای روستای امان‌آباد مبتنی بر رویکرد مدل مازاد مبنا (SBM) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]

ص

 • صالحی ویسی، محمد بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]
 • صائب، شراره نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهرک صنعتی 2 اردبیل) [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 19-30]
 • صحرایی، ماریه تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-28]
 • صدیقی، حسن رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]
 • صیده، طیبه نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 57-65]
 • صی محمدی، سمیره عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-72]
 • صی محمدی، سمیره بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 1-13]

ض

 • ضیایی، سیده محدثه تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

ط

 • طیبی، زهرا عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و گروه خودیار مالی در استان فارس [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]

ع

 • عارف عشقی، طراوت تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 19-33]
 • عزیزی، جعفر تحلیل آمیخته بازار روستایی برای عامل کنترل بیولوژیک آفت ساقه خوار برنج در شهرستان فومن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]
 • عزیزی، جعفر بررسی الگوی مصرف و مرز ناامنی غذایی خانوارهای روستایی استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 35-50]
 • علی بیگی، امیرحسین چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-62]
 • علیرضانژاد، سهیلا تعاونی‌های روستایی و توانمندی زنان روستایی: مطالعه‌ای بر تعاونی‌های روستایی در سمنان و مهدی‌شهر [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 15-36]

ف

 • فراهانی، حسین نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 1-10]
 • فرجی، محمد بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]
 • فرج‌الله حسینی، سید جمال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • فرج اله حسینی، سید جمال ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 45-56]

ق

 • قادرزاده، حامد بررسی اثر درآمدهای نفت برامنیت غذایی خانوار روستایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 31-38]
 • قربانی، محمد کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 49-63]
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی برای ماندن در روستا [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 63-72]
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 1-13]
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 19-33]
 • قربان حسینی، مسعود طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]
 • قسامی پور، آرزو عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]

ک

 • کاظمی، روح انگیز بررسی اثرات اقتصادی اسکان عشایر ایلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 73-82]
 • کاظم نژاد، مهدی تحلیل ارتباط پس‌انداز روستاییان و عرضه اعتبارات روستایی (مطالعه موردی پست بانک ایران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • کیانژاد تجنکی، سیدقاسم ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 51-62]
 • کرامت زاده، علی بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-102]
 • کهنسال، محمدرضا کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 49-63]

گ

 • گلشنی، زهرا آسیب پذیری اقتصادی خانوارهای روستایی از پدیده خشکسالی در استان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 57-66]

م

 • متوسلی، محمود رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]
 • محبوبی، زهرا ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 27-43]
 • محسنی، رضا بررسی اثر سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-87]
 • محمدی، هادی ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 83-100]
 • محمد زاده، شهرام تحلیل فرآیند پذیرش سیستم آبیاری بارانی در بین زارعین شهرستان ارومیه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 81-100]
 • محمودی، سمیرا بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-31]
 • میرک زاده، علی اصغر بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • میرک زاده، علی اصغر چالش‌های بازاریابی تولیدات عشایری شهرستان کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 45-62]
 • مظفری، زانا عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • معتمد، محمد کریم تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 19-33]
 • ملکی، طاهره تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-28]
 • ملکی، طاهره بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • منصوری، هومن کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 49-63]
 • موسوی، سید نعمت‌اله عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • مومنی، حسن امکان‎سنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطان‎آباد شهرستان خوشاب) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 15-32]

ن

 • ناصری، ستار سازوکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 101-115]
 • نجفی کاکاوند، الهام بررسی عوامل موثر بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 1-18]
 • نکویی نائینی، سید علی نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ‌توسعه پایدار کشاورزی (‌مطالعه موردی شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • نوری‌پور، مهدی سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان: کاربرد تاکسونومی عددی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 1-17]

و

 • واحدی، مرجان سازوکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی صنایع دستی برای زنان روستایی شهرستان ایلام [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 101-115]

ه

 • همراز، سمانه السادات کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-40]

ی

 • یاسوری، مجید بررسی توزیع درآمد خانوارهای روستایی شهرستان ابهر و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 13-31]
 • یاوری، غلامرضا ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 27-43]
 • یوسفیان، نازنین تحلیل جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب و عوامل مؤثر بر آن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 78-89]
 • یوسفیان، نازنین بررسی ساختار رقابت‌پذیری در بازار جهانی سیب [دوره 2، شماره 5، 1394، صفحه 31-43]
 • یوسفی متقاعد، هانیه بررسی اثرات برق‌رسانی به روستاها بر رشد بخش کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]