نمایه نویسندگان

آ

 • آهنی، طاهره تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

ا

 • اسمعیلی دستجردی، عادله رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]
 • اشراقی، فرشید تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • اکبری، احمد کارایی مصرف آب و عوامل اثرگذار بر عملکرد محصولات گلخانه‌ای روستای امان‌آباد مبتنی بر رویکرد مدل مازاد مبنا (SBM) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]
 • امیری، احسان تحلیل ارتباط پس‌انداز روستاییان و عرضه اعتبارات روستایی (مطالعه موردی پست بانک ایران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • امیرنژاد، حمید نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]

ب

 • بخشوده، محمد تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]
 • برقی، حمید نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ‌توسعه پایدار کشاورزی (‌مطالعه موردی شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]
 • بنی اسدی، مصطفی بررسی اثر سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-87]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید تحلیل استراتژیک جلب مشارکت روستاییان در سیستم‌های آبیاری پیشرفته از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با بهره‌گیری از روش ترکیبی SWOT- ANP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سنقر) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 89-107]

ج

 • جعفری، مهدی کارایی مصرف آب و عوامل اثرگذار بر عملکرد محصولات گلخانه‌ای روستای امان‌آباد مبتنی بر رویکرد مدل مازاد مبنا (SBM) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]

چ

 • چیذری، محمد رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]

ح

 • حیدری ظهیری، نازی نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • حسینی یکانی، سید علی نگرشی بر اقتصاد روستایی در بهره‌برداری از محصولات جنگل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]

خ

 • خیری، شقایق راهکارهای توسعه استخرهای پرورش ماهیان سردآبی از دیدگاه پرورش‌دهندگان در مناطق روستایی زنجان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 55-68]

ر

 • راعی، سمانه کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-40]
 • رضایی، احمد علی تحلیل اقتصادی رابطه بین اعتبارات کشاورزی و فقر روستایی در ایران: رهیافت بیزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 43-56]

ز

 • زراعت کیش، سید یعقوب بررسی اثرات برق‌رسانی به روستاها بر رشد بخش کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]
 • زرافشانی، کیومرث تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-28]

ش

 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • شرفی، لیلا تحلیل استراتژیک جلب مشارکت روستاییان در سیستم‌های آبیاری پیشرفته از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان با بهره‌گیری از روش ترکیبی SWOT- ANP (مطالعه موردی: شبکه آبیاری سنقر) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 89-107]
 • شهرکی، جواد کارایی مصرف آب و عوامل اثرگذار بر عملکرد محصولات گلخانه‌ای روستای امان‌آباد مبتنی بر رویکرد مدل مازاد مبنا (SBM) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 83-93]

ص

 • صحرایی، ماریه تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-28]
 • صدیقی، حسن رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]

ض

 • ضیایی، سیده محدثه تحلیل عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی مناطق روستایی شهرستان گرگان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]

ع

 • عزیزی، جعفر تحلیل آمیخته بازار روستایی برای عامل کنترل بیولوژیک آفت ساقه خوار برنج در شهرستان فومن [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-30]

ک

 • کاظم نژاد، مهدی تحلیل ارتباط پس‌انداز روستاییان و عرضه اعتبارات روستایی (مطالعه موردی پست بانک ایران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]

م

 • متوسلی، محمود رتبه بندی مناطق روستایی ایران ازنظر دستیابی به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‌گیری از روش TOPSIS [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-74]
 • محسنی، رضا بررسی اثر سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 75-87]
 • ملکی، طاهره تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر خانوارهای روستایی دهستان درود فرامان شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 11-28]

ن

 • نکویی نائینی، سید علی نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ‌توسعه پایدار کشاورزی (‌مطالعه موردی شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت اصفهان) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 41-54]

ه

 • همراز، سمانه السادات کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل تأثیر‌گذار بر نگرش بهره‌برداران نسبت به فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 29-40]

ی

 • یوسفی متقاعد، هانیه بررسی اثرات برق‌رسانی به روستاها بر رشد بخش کشاورزی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 31-41]