نمایه نویسندگان

ا

 • اسمعیلی، فضل الله بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی (مورد: مطالعه: روستای توشن‌، شهرستان گرگان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 67-81]
 • اسمعیلی، فضل اله سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) و GIS [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 77-90]
 • اشراقی سامانی، رویا نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 57-65]

ث

 • ثمری، داود ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 45-56]

ج

 • جلالیان، حمید امکان‎سنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطان‎آباد شهرستان خوشاب) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 15-32]
 • جنگ چی کاشانی، سمیه بررسی عوامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانه ‏ای در استان قزوین [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 33-48]

ح

 • حبیب زاده شجاعی، سحر بررسی عوامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مزارع ذرت دانه ‏ای در استان قزوین [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 33-48]
 • حسین زاده، اکبر نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 1-10]

خ

 • خداداد، مهدی سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) و GIS [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 77-90]
 • خداداد، مهدی بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی (مورد: مطالعه: روستای توشن‌، شهرستان گرگان) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 67-81]
 • خوانساری اسدآبادی، مهناز ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 45-56]

د

 • دهیوری، سحر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]

ر

 • روستا، کورش بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 65-76]
 • روشن‌میدان، روشنک شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]

س

 • سعدالهی، پوریا بررسی جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر رشد آن (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 65-76]
 • سعدوندی، مهسا بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 1-13]
 • سلطان‎آبادی، ملیحه امکان‎سنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطان‎آباد شهرستان خوشاب) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 15-32]
 • سهرابی، نسرین نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 1-10]

ص

 • صیده، طیبه نقش گردشگری بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ایلام) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 57-65]
 • صی محمدی، سمیره بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 1-13]

ف

 • فراهانی، حسین نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر پایداری اقتصادی روستاها [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 1-10]
 • فرج‌الله حسینی، سید جمال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران) [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 11-26]
 • فرج اله حسینی، سید جمال ساز و کارهای انگیزشی موثر بر رفتار کشاورزان به منظور توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان گرمسار [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 45-56]

ق

 • قربانی، محمد کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 49-63]
 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه بررسی تأثیر مؤلفه‌های روانشناختی بر میزان رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 1-13]

ک

 • کهنسال، محمدرضا کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 49-63]

م

 • محبوبی، زهرا ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 27-43]
 • منصوری، هومن کاربرد تحلیل تمایزی چندگانه در ارزیابی کارایی تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان اسلامشهر [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 49-63]
 • مومنی، حسن امکان‎سنجی مراکز مبادله محصولات زراعی (بازار) در نواحی روستایی (مورد: دهستان سلطان‎آباد شهرستان خوشاب) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 15-32]

ی

 • یاوری، غلامرضا ارزیابی آثار رفاهی بهبود تکنولوژی تولید شیر در شهرستان ورامین [دوره 3، شماره 7، 1395، صفحه 27-43]