نمایه نویسندگان

ا

 • امینی سابق، زین‌العابدین طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]

ج

 • جعفری لیسار، نسیم بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-102]
 • جولایی، رامتین بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-102]

خ

 • خدابخشی هفشجانی، نسرین طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]
 • خداداد، مهدی ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 51-62]

د

 • دیوسالار، اسدالله ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 51-62]

ر

 • رستگاری، حمید سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان: کاربرد تاکسونومی عددی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 1-17]

س

 • ساده، احسان طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]

ع

 • عارف عشقی، طراوت تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 19-33]
 • عزیزی، جعفر بررسی الگوی مصرف و مرز ناامنی غذایی خانوارهای روستایی استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 35-50]

ق

 • قربانی پیرعلیدهی، فاطمه تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 19-33]
 • قربان حسینی، مسعود طراحی مدلی برای اجرای سیاست های تعاون روستایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-84]

ک

 • کیانژاد تجنکی، سیدقاسم ارزیابی راهبردی گردشگردی پایدار روستایی استان مازندران (‌مطالعه‌موردی: دهستان نمونه گردشگری لفور - شهرستان سواد کوه) [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 51-62]
 • کرامت زاده، علی بررسی اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات برنج بر میزان عرضه برنج در ایران [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 85-102]

م

 • معتمد، محمد کریم تخمین تابع تولید و بررسی بهره ‏وری عوامل تولید چای در استان گیلان [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 19-33]

ن

 • نوری‌پور، مهدی سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش مرکزی شهرستان فلاورجان: کاربرد تاکسونومی عددی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 1-17]