دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 1-115 
3. عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به وسیله ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت

صفحه 37-56

سید نعمت‌اله موسوی؛ آرزو قسامی پور؛ زانا مظفری؛ مسلم امینی


5. ارزیابی تنوع درآمدی روستاییان شهرستان زابل

صفحه 69-80

ماشاالله سالارپور؛ سید مهدی خدادادی حسینی